Hvor længe vil du nøjes?

 

Hvorfor ikke blive rigtig glad og tilfreds med dit liv?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvad er personlig coaching?

 

Coaching kommer fra sportens verden og betyder trænerens hjælp.
Personlig coaching er hjælp til at sætte og nå dine personlige mål.

 

Det kan indebære, at du sammen med coachen (jeg) må se på de vanskeligheder og forhindringer i dig, som forhindrer eller besværliggør at nå dine mål. Og at du er villig til at gennemarbejde dem i samarbejde med mig.

 

Til gengæld vil resultaterne være synlige og målbare.

 

Hvad er parterapi?

 

Parforholdet er nok det område i livet, hvor vi kommer tættest på vore sårbarheder og besværligheder.

Det skyldes, at vi netop i parforholdet, i kærlighedsrelationen kommer tættest på vore ældste erfaringer med at blive elsket - at blive holdt i live - at blive accepteret for det, vi er.

Og disse erfaringer er ikke altid udelukkende positive og behagelige.

 

Netop her er paradokset: Erotikken – begæret – lysten – hengivelsen - det dejligste overfor de dårlige erfaringer - de gange vi på et tidligt tidspunkt blev svigtet - blev sårede - blev standset - blev misforstået.

 

Det er her, det ofte går galt i parforholdet. Det er her vi det sammen - blander vore dybe, måske glemte, bortlagte erfaringer sammen med vore oplevelser med vores nutidige ”voksne” partner.
Man kan sige at vi blander nutid og fortid sammen uden at gøre os dette klart.

Måske kender du det ikke fra dig selv, men fra din partner gør det i hvert fald ofte …

 

Og det er her parforholdet rummer andre og bedre muligheder. Bedre end langsomt at blive en udtørret oase, hvor der ikke længere er liv og tænding - bedre end at blive dagligt helvede på jorden – bedre end de hyppige, endeløse og uforløste skænderier.

Parforholdet rummer gode muligheder for at hele de gamle sår - mulighed for endelig at få det, du har savnet hele livet - mulighed for at få afsluttet, afrundet og forløst de gamle følelsesmæssige traumer og sår. Så du kan blive glad og tilfreds, for det er jo dybest set det, det hele handler om.

 

Det kræver en indsats, indrømmet, det kommer ikke af sig selv. Det kan endda kræve hjælp af en udenforstående, neutral hjælper, en fagmand. Men det er vel ikke anderledes at sende parforholdet til eftersyn og reparation end at sende bilen …

 

Parterapi kan være hjælp på mange områder og niveauer. Det kan være gode råd om at tilrettelægge hverdagen, så den opleves både retfærdig og tilfredsstillende af begge parter.  Det kan være hjælp til, at begge parter både hører og bliver hørt. Det kan være hjælp til at få erotikken genoptændt, eller til at få adskilt billedet af partneren fra billedet af den dominerende forælder. Det kan være individuel terapi for den ene eller begge parter, det kan være rollespil, øvelser, hjemmeopgaver og meget andet.

 

Jeg er en veluddannet og erfaren parterapeut og har en stor værktøjskasse med mig og kan vælge netop det, der er brug for i det enkelte parforhold kombineret med en dyb respekt for det enkelte menneske og dets grænser.

 

Hvad er dynamisk korttidsterapi?

 

Ofte mærker vi, at vi nages af en utilfredshed i vores liv. Det er de færreste, som helhjertet kan sige, at de er rigtig, rigtig, rigtig glade og tilfredse. Dagene går og det, der er i vejen, går nok over. Og det gør det da også som oftest. Men det efterlader en utilfredshed. Kunne livet ikke være bedre? Er det her virkelig alt, hvad jeg kan forvente mig af mit liv? Måske skulle jeg købe mig en ny kjole/bil/video/…? (udfyld selv).

 

Hvad er det, jeg mangler at gøre for at blive helt glad og tilfreds?

 

Dynamisk korttidsterapi er en ny og effektiv metode til at blive et glad og tilfreds helt menneske. Metoden er baseret på hele den klassiske arv af metoder, men er langt mere effektiv, både hurtigere og dybere.

 

Et dynamisk korttidsterapeutisk forløb, som typisk strækker sig over 10 – 40 sessioner, gør det muligt for dig at blive færdig med og fri af de dårlige vaner og oplevelser i din historie, som griber forstyrrende ind i dit liv nu. Det kan være det, der gør, at andre mennesker altid viser sig at være besværlige. Eller det, der gør, at du ikke er helt tilfreds med og stolt af dig selv.

 

Du vil finde og mobilisere din styrke og handlekraft, så du kan gennemføre dine valg og blive rigtig, rigtig glad og tilfreds med overensstemmelse mellem dit indre og ydre liv.

 

Hvad er psykoterapi?

 

Psykoterapi er en samtaleform, som medfører ønskede forandringer i klientens følelser, tanker og handlinger.

Psykoterapeuten har lært disse teknikker, øvet dem igen og igen og modtaget supervision, ligesom han selv har gennemført en omfattende psykoterapi som en del af sin uddannelse.

 

Hvem er jeg?

 

Jeg er en 61-årig mand, som har beskæftiget mig med psykologi og psykoterapi stort set hele mit liv.

 

Jeg er uddannet i psykoterapi ved Institut for GestaltAnalyse.

Jeg har fuldført og bestået eksamen i individuel terapi, gruppeterapi og i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

Jeg er medunderviser på den igangværende efteruddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi og overtager sammen med Bodil Dahl ledelsen af efteruddannelsen fra 2013.

Jeg har deltaget i seminarer og kurser med Patricia Couchlin della Selva, Leigh McCullough Jon Frederickson, Allan Abbass og Josette ten Have DeLabije.

Jeg haft privat praksis parallelt med mit lønarbejde i it branchen. For at sikre kvaliteten af mit terapeutiske arbejde modtager jeg supervision – en løbende efteruddannelse.

 

 

 

 


 

 

Harald Villemoes

Eksamineret psykoterapeut

 

Træffes bedst efter 18 på 20305193